• Kies voor AangenamerLeven
  • Altijd korting in onze webshops
  • 35% gaat naar goede doelen

Feedback gevraagd

Zoom 27 oktober 

  • In verband met het open stellen en telkens verbeteren van de nieuwe site en het gevaar dat Frank en ik over dezelfde fouten lezen, verzoeken we jullie vriendelijk om zeer kritisch naar alle facetten op de site te kijken en ons op de hoogte te brengen over fouten of onduidelijkheden.
  • Ook als je een aanvulling zou wensen en/of een verandering zou willen zien, geef dat dan ook door svp.
  • Liefst een en ander via app of mail. 
  • Dinsdag 3 november volgt de volgende zoom en kunnen en zullen we het startschot geven inzake promotie en werving van zowel leden, junior ambassadeurs in friends & family, ambassadeurs als partners.
  • Graag tot dinsdag 3 november.