Geld - Dit is belangrijk - Dit gaat over VEEL GELD

Op het moment dat je het woord geld of de woorden veel geld in een tekst hebt dan lijken wij mensen meer en sneller geneigd om te lezen.
Maar of en hoe geld belangrijk is, dat is natuurlijk heel subjectief. De persoon, de situatie en de wijze waarop naar dingen wordt gekeken en mee omgegaan wordt vormen daarbij een maatstaf hoe belangrijk geld op dat moment voor iemand is.

Geld is helaas vaak het belangrijkste in een mensenleven tot.....het moment dat een bijzondere en vaak trieste gebeurtenis in het leven komt en we beseffen dat de echte waarde in het leven niets, maar dan ook echt helemaal niets met geld te maken heeft.  Toch hierbij twee onderwerpen over geld waarvan het wel belangrijk, of liever gezegd handig is dat je dat als Ambassadeur weet.   

Nominale waarde aandelen € 2.500,- 

Per 1 oktober 2020 wordt de aanschafprijs van een winstcertificaat (cq aandeel/lidmaatschap in en van coöperatie Aangenamer Leven) verhoogd
van € 250,- naar € 500,- 


Dit is de eerste stap die gezet wordt om de uitgifte van de certificaten naar de nominale waarde van € 2.500,- te laten groeien. Dit groeien van de aanschafprijs naar de nominale waarde gebeurt in 5 stappen. De eerste stap wordt 1 oktober gezet.

De tweede volgt 1 januari 2021. Dan worden de winstcertificaten verkocht voor € 1.000,- De derde, vierde en vijfde stap volgen eveneens in 2021.  Aan het einde van 2021 zal voor een certificaat (mits nog te koop) € 2.500,- betaald moeten gaan worden.  

Het aantal certificaathouders of aandeelhouders, zoals bij andere grote, vaak beursgenoteerde concerns het geval is, is niet oneindig. Het maximaal aantal ambassadeurs en tevens winstcertificaathouders is 5.000. De 5.000 certificaathouders zijn de eigenaren/bezitters van de winstcertificaten van coöperatie. Zij ontvangen, na de schenking aan Stichting Aangenamer Leven, de winst van hun aandeel/certificaat uit het conglomeraat.    

Maximum
Een ambassadeurs kan 10 winstcertificaten per jaar verwerven. Meer kan niet. Hierdoor blijft een certificaat schaars en kan en zal het, bij de beoogde bedrijfsresultaten, in de -nabije- toekomst sterk in waarde groeien.  

Het lidmaatschap per jaar blijft voor iedere ambassadeur € 250,-
Dit is ongeacht het aantal certificaten die hij of zij bezit. 

Waarom is deze informatie zo belangrijk?

Mensen (on)bewust informatie onthouden
Jij als ambassadeur en certificaathouder kent wellicht mensen die je ook een positie als ambassadeur zou gunnen. Echter door missers of andere voorvallen in het verleden durft je hen niet aan te geven dat je een mogelijkheid voor die personen hebt. Dat is meer dan spijtig. 

De meeste mensen willen en kunnen zelf kiezen

Doordat je - waarschijnlijk ongewild- informatie niet deelt onthoud je de mogelijkheid voor die ander om zelf een beslissing te nemen om te investeren in Aangenamer Leven. Hij of zij doet niets meer of minder dan dat jij zelf hebt gedaan.

Coöperatieve Vereniging
Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken en te voorkomen dat er misverstanden zijn, willen we voor eens en altijd aangeven dat Coöperatie Aangenamer Leven een coöperatieve vereniging is zoals de Rabobank of Univé. Gewoon een onderneming die in handen is van haar certificaathouders en leden. Bij Aangenamer Leven noemen we die certificaathouders Ambassadeurs.

10%
Ken jij mensen die -zelf kunnen en willen beslissen- het op prijs zouden stellen dat je ze op de hoogte brengt dat ze nu nog tot 1 oktober "aandeelhouder" certificaathouder kunnen worden van de onderneming Coöperatie Aangenamer Leven, voor een prijs die slechts 10% is van de nominale waarde die ze medio 2021 gaan betalen, geef het ze dan door.  Wellicht zijn ze je heel dankbaar en zijn zowel zij als wij blij dat ze ons versterken en steunen.

Aangenamer Leven Spaarbank
(Be)sparen en helpen inéén

Vanaf donderdag 1 oktober opent Aangenamer Leven haar eigen spaarbank. Geen traditionele spaarbank, maar een bank waarin sparen en besparen op een prettige, Aangenamer Leven, wijze mogelijk is voor echt iedereen.

Voor zowel ondernemers als voor onze leden, ambassadeurs en Friends & Family leden is dit een prachtige en krachtige manier om geld te verdienen, sparen en besparen.

Meer informatie over de Aangenamer Leven Spaarbank en de Friends & Family besparingen wordt tussen 27 en 30 september gedeeld.

Vooralsnog kunnen, durven en mogen we zeggen dat dit een (h)eerlijke vorm van (be)sparen wordt waar je niet rijk van wordt, maar waardoor je  aanmerkelijk meer geld kan besteden.

Dat zal voor velen van ons het leven makkelijker en aangenamer maken.

Aangenamer Leven Spaarbank