• Kwaliteit vanuit passie
  • 65% opbrengst naar goede doelen en initatieven
  • 35% terug naar leden, vrijwilligers en supporters

De kracht van samenwerking door mensen die elkaar begrijpen...