Geef dromen nooit op.
Juist en vooral als iedereen zegt dat je geen schijn van kans maakt.

Deze -corona-tijd soms als een soort van derde wereldoorlog. Overal kan een sluipschutter op het dak zitten die je neerschiet en infecteert met dit virus. Een virus dat werelwijd om zich heen grijpt en voorlopig ook niet te stoppen lijkt. Vele honderdduizenden zijn binnen heel korte tijd het slachtoffer van deze pandemie.

Gezien de gezondheidssituatie wil ik je graag iets laten zien. Iets waar ik me n komen  

Bijgevoegd het concept van de statuten  die ik van notaris Aitton uit Tiel heb ontvangen voor oprichting van Stichting Aangenamer Leven
  
Deze stichting zal komende maand worden opgericht waarbij de notaris heeft aangegeven dat de doelomschrijving, artikel 2, nog te ruim is en hij dat graag aangescherpt zou willen zien om het Anbi certificaat te verkrijgen. Daar wordt aan gewerkt. 

Daarnaast zal ik de notaris vragen een zinsnede op te nemen in het dat de bestuursleden voor onbepaalde tijd worden benoemd. Hiermee is iedereen zeker van zijn plaats.  

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de stichting uitsluitend opgezet wordt om anderen te steunen en voor ons geen enkele vorm van inkomsten en ook geen enkele vorm van risico met zich meebrengt. (de stichtig geeft alleen maar geld uit dat ze daadwerkelijk ontvangt en maakt geen schulden)

Als dank voor bestuurslid willen zijn van deze stichting ontvangen de bestuursleden winstcertificaten in de coöperaties die worden opgericht.
Dit zijn de onderstaandë coöperaties:
Coöperatie Aangenamer Wonen UA
Coöperatie Aangenamer Werken UA
Coöperatie Aangenamer Welzijn UA.
Deze coöperaties gaan werken met eigen websites/winkels/platforms en eventuele onderliggende of dochterondernemingen. 
  
AangenamerWonen.nl richt zich 100% op het aanbod en verkoop van Nederlands Onroerend goed (site gelijk funda) en alles wat rondom huizen, onderhoud, inrichting en verhuizen draait.

AangenamerWerken.nl richt zich 100% op het verbinden van werkgevers-werknemers-opdrachtgevers-opdrachtnemers. Een site waar klussen en banen worden aangeboden en gevraagd.

AangenamerWelzijn.nl is DE marktplaats voor mensen die producten en diensten op het gebied van zorg (voor elkaar) aanbieden. Hier kunnen zowel professionele organisaties als particulieren hun producten en diensten aanbieden en kopen.

Alle coöperaties dragen een deel van hun winst af aan Stichting Aangenamer Leven en dragen een deel van hun winst af aan winstcertificaathouders. Bestuursleden van Stichting Aangenamer Leven krijgen dus als dank voor hun bestuursfunctie -gratis- een winstcertificaat van de coöperaties (volledig risicio-vrij) en delen dus, net als investeerders, mee in de winst van de betreffende coöperaties en lopen, anders dan investeerders, geen risico.

Nog een punt van aandacht aangaande Anbi en bredere stichting.
Aan het verkrijgen en behouden van een Anbi-status voor een stichting zijn een aantal regels verbonden. Behalve het minimaal 90% blijven inzetten voor goede doelen en initiatieven geeft de wet ook aan dat het toevoegen/wijzigen van bestuursleden na oprichting een pittig pad vereist. Het uitbreiden van bestuur achteraf is dus lastig. Het voor ons wel prettig is om direct meer body te hebben en mensen te betrekken die graag in een bestuur zoals van Aangenamer Leven plaatsnemen en daar ook toegevoegde waarde in hebben. Ik wil dan ook voorstellen om het aantal bestuurders uit te breiden. Martin heeft te kennen gegeven dat hij liever op een afstand eea wil volgen en Henry heb ik nog niet kunnen spreken. Ik zal Martin en Henry nogmaals benaderen en vragen en zit zelf zit te denken om naast hen ook Rob de Winter, Dave van Rijkevorsel, Fré Douma en Max Koogje te vragen of zijn interesse hebben om het bestuur aan te vullen. Hebben jullie daar bezwaar tegen of heb je eventueel nog andere mensen waarvan je denkt dat die ons op dit gebied?

Ik hoor/lees graag van jullie.         

Stichting Aangenamer Leven is 

Denk je anders?

Als je een gedachtegoed hebt waar je jezelf een beter mens door denkt te zijn en ook nog eens alles en iedereen op de wereld mee denkt te kunnen helpen, dan is het bijna onmogelijk om iedereen daarin mee te krijgen. Door afgunst, onbegrip, jaloezie, competitie en tegenwerking zijn en worden veel mensen met een fantastisch idee het leven onmogelijk gemaakt. Mensen met een "ander" idee zijn en worden vaak afgeschilderd als dwaas, luchtfietsers, niet realistisch of gevaarlijk en worden het liefst zo snel mogelijk de mond gesnoerd. 

 

Geen geld, wel waarde.

De initiatiefnemers, investeerders, sympathisanten en ambassadeurs achter het gedachtegoed van Aangenamer Leven zijn bewust die luchtfietsers. Mensen die zich niet laten remmen door welke vorm van beperking of afgunst ten opzichte van Aangenamer Leven voor iedereen. Jong, oud, wit, zwart, christen, islamiet, links, rechts, geiten wollen sok, yuppie, het maakt niet uit wie je bent. Aangenamer Leven is van en voor iedereen op deze wereld met welke huidskleur of religieuze of politieke achtergrond dan ook. Aangenamer Leven is van, voor en met mensen met een gezamenlijke passie. De passie van gewoon meehelpen aan een tevreden, gelukkig en aangenamer leven voor iedereen. Ja, we zijn ons bewust dat we als dwaas worden gezien doordat we kiezen voor deze mogelijkheden om de wereld niet om geld, maar om waarde te laten draaien. We kiezen daar bewust voor.  Meer uitleg hier: Waarom  

 

Het conglomeraat

Op dit moment wordt hard gewerkt om het gedachtegoed en de mogelijkheden van Aangenamer Leven zo helder mogelijk op de diverse websites van het conglomeraat Aangenamer Leven te plaatsen. Om misverstanden te voorkomen hebben we de informatie via onze site(s) nog niet openbaar gemaakt. We vertrouwen erop dat alle informatie zeer snel vrijelijk toegankelijk. Wilt u echter al eerder iets willen weten over onze initiatieven, stuur dan gerust een mail via deze link. We verstrekken u dan alle gewenste informatie en benodigde toegangscodes.