Coöperatie Aangenamer Leven UA
Puur gericht op kwaliteit van leven

De veilige haven voor mensen die kwaliteit omarmen is officieel
Frank van Straalen als bestuurslid algehele zaken, Adri Koorevaar als penningmeester, Max Koogje als secretaris en Arno van Veen als voorzitter hebben op 19 augustus 2020 om 10:30 uur de statuten en oprichtingsakte van en voor coöperatie Aangenamer Leven ondertekend ten overstaan van Notaris Mr. Roland Kok in Tiel.  Coöperatie Aangenamer Leven UA is nu officieel. Vanmiddag of morgen krijgen we het kvk-nummer en kan de bankrekening worden aangevraagd.

Wat betekent dat?
Dat HET platform is gecreëerd waar artikelen, producten en diensten van het allerhoogste kwaliteitsniveau aan de leden en niet leden van Aangenamer Leven worden aangeboden en geadviseerd.

Wat doen jullie precies?
Aangenamer Leven brengt ondernemende mensen die premium kwaliteit bieden bij de mensen die zichzelf en hun dierbaren alleen het van het beste gunnen. Dat is alles wat Coöperatie Aangenamer Leven doet. De wereld helpen te kiezen voor de hoogste kwaliteit (van leven).

 

Hoe wordt de winst precies verdeeld?.
35% gaat direct naar Stichting Aangenamer Leven. Dit is een ANBI stichting die ook via notaris Kok is opgericht. Op dit moment zijn daarvan de stukken naar de kvk en belastingdienst. Op het moment dat die stukken getekend retour zijn kan ook voor Stichting Aangenamer Leven haar bankrekeningnummer worden aangevraagd en kan deze stichting zonder strijkstok direct van start. De overige winst die wordt gemaakt gaat terug naar de ambassadeurs/certificaathouders. 

Wanneer wordt alles officieel bekend gemaakt?
Maandag 24 augustus - mits kvk en bankrekeningnummer binnen zijn - treden we VOL naar buiten. Dit betekent dat we niet alleen met een (licht) vernieuwde website komen, maar dat we ook 3 grote webshops officieel openen. Naast deze 3 zijn er ook nog 2 wat kleinere en niche gerichte shops die we op deze maandag lanceren. Mocht onverhoopt het kvk-nummer en bankrekeningnummer vertraging oplopen dan wordt eea uitgesteld tot maandag 31 augustus. Dit wordt uiterlijk zondag 23 augustus gecommuniceerd. 

Van wie is Coöperatie Aangenamer Leven UA?
Alle winstcertificaten van coöperatie Aangenamer Leven zijn in handen van haar certificaathouders. Deze worden ook wel Ambassadeurs genoemd.

In totaal zijn dit maximaal 5.000 certificaathouders/ambassadeurs. De 5.000 ambassadeurs kunnen en mogen meerdere certificaten kopen.
Het bestuur heeft de algehele leiding en zeggenschap.

Ook de bestuursleden zijn winstcertificaathouders en Ambassadeurs en behoren tot één van de 5.000 certificaathouders.

Wat kost het om ambassadeur/certificaathouder te zijn?
Aanschaf van 1 certificaat is € 250,- en het jaarlijks lidmaatschap bedraagt € 250,- per persoon. Ambassadeurs met meerdere certificaten betalen dus ook (maar) € 250,- per persoon per jaar. . 

Kan iedereen certificaathouder/ambassadeur worden?
Nee, certificaathouders en ambassadeurs worden uitsluitend toegelaten mits voorgedragen door één van onze huidige ambassadeurs en indien men het gedachtegoed van Aangenamer Leven omarmt.  

Wat betekent het nu op dit moment voor jou als ambassadeur?
Dat je helpt om voor veel mensen met een krasje op hun ziel de wereld en leven wat mooier te maken. Dat je de jeugd een voorbeeld geeft dat vechten met elkaar zoveel krachtiger is dan vechten tegen elkaar. Dat je laat zien wat ertoe doet als Ambassadeur en dat je ertoe doet als Ambassadeur. Dat je een bevoorrechte positie hebt binnen een coöperatie die voornemens is de wereld te verbazen en veroveren door 100% te gaan voor kwaliteit van leven voor alles en iedereen die leeft.

Hoe zit dat financieel?
Helaas is het zo dat geld meer armoede dan rijkdom brengt en teveel macht uitoefent over mensen die er slaaf van zijn geworden. Hij of zij die betaalt bepaalt is iets waar we als coöperatie wars van zijn. Natuurlijk moeten we helaas ook geld verdienen, maar zullen we geld nooit laten leiden in wat we doen. Kwaliteit en het doorgeven van het gedachtegoed is het enige dat telt. Alle verdiende gelden gaan dus terug naar hen die het hebben geschonken (de ambassadeurs) en de stichting Aangenamer Leven die de gelden verdeelt onder hen die volgens de ambassadeurs daar het meest baat bij hebben en recht op hebben. Die verdeling wordt bepaald door de bestuursleden van Stichting Aangenamer Leven. Samen zorgen we ervoor dat we wat beter met elkaar omgaan.

Wil jij bestuurslid van Aangenamer Leven zijn?

Een aantal ambassadeurs hebben reeds aangegeven mede bestuurslid van Stichting Aangenamer Leven te willen zijn. De taken die daaraan zijn verbonden is minimaal één keer en maximaal vier keer per jaar vergaderen en beslissen over welke goede doelen gesteund worden. Aan de bestuursfunctie kan en mag geen enkele vergoeding of compensatie worden gekoppeld. Het is puur een vrijwillige, onbezoldigde "ere"baan waarmee je helpt Aangenamer Leven voor velen een begrip te maken.
16 mensen zijn uitgenodigd.

Waarom zoveel?
Omdat we samen beslissen wie we helpen en samen een krachtige stichting maken die zich belangeloos inzet voor anderen.  

Lijst van genodigde bestuursleden voor Stichting Aangenamer Leven 

Adri Koorevaar - penningmeester -
Arno van Veen - tijdelijk voorzitter -
Cecile Koogje-Knook
Dave van Rijckevorsel
Elbertus Smit
Eric van den Heuvel
Frank van Straalen
Fré Douma

Han Gruijters
Marie-José van der Hout
Max Koogje
Paul Wiegman
Rob de Winter
Thijs van der Horst
Wim Leegwater
Yvonne Immerzeel

Zeg je ja, ik wil bestuurslid van stichting aangenamer leven zijn!!!

Maak dan svp € 45,- notariskosten over op Iban NL92KNAB0404831586 van Aangenamer Leven, onder vermelding van bestuursfunctie Stichting Aangenamer Leven. EN stuur even een kopie van je paspoort of ander officieel identiteitsbewijs naar info@aangenamerleven.nl Doe dit alles svp wel VOOR woensdag 26 augustus. Ik hoop dat ik jullie in het bestuur van de stichting mag verwelkomen. Omwille van toekomstige historische waarde is me aangeraden de stichting als voorzitter op te richten. Vrij snel na de oprichting van de stichting zal ik me terug trekken als voorzitter van de stichting. Dit vanwege tijdgebrek, nadelen van dubbel voorzitterschap en ruimte bieden aan anderen die de kar kunnen en willen trekken.   


Groetjes van een o zo trotse en dankbare voorzitter van Coöperatie Aangenamer Leven
Arno