1. Coöperatie moet worden opgericht.
  Zonder de juiste basis is er geen basis.
  Wie doet wat, waarom, wanneer en hoe?
  Maximaal 23 leden.  
  Verdeling zeggenschap: Arno 51 - Adri, Frank en Max 10, rest (19) nog uit te geven
  Verdeling winst bij verkoop: Arno, Adri , Frank en Max 10%, de rest nog te bepalen
   
 2.  Afwikkelen huurcontract Rijen per 1 september plus (onderverhuurders).

 3. Wat moet de hoofdsite uitstralen volgens jullie?

 4.  Leden zakelijk en leden particulier
  1000 Zakelijke leden met 25 winstaandelen voor € 2.500,- inschrijving en € 2.500,- per jaar (premium)
  1000 Semi zakelijke leden 10 winstaandelen voor € 1.000,- inschrijving en € 1.000,- per jaar (senior]
  1000 Persoonlijke leden  5 winstaandelen voor € 5.00,- inschrijving en €  500,- per jaar [ambassador]
  1000 Junior leden 1 winstaandeel voor € 100,- inschrijven en € 100,- per jaar [junior]
  Leden voor € 10,- per jaar ... Alle leden en ambassadeurs ontvangen kortingspas (BuddyPass)
  Is Fonky Sales en/of Crowdfunding nodig of gaan we er zelf 100% voor of een combinatie?

 5. Positie en mogelijkheden huidig kernteam.
    
 6. Webteam
  1. Hoofdsite Leven en shop(s) hoofdsite
  2. Hoofdsite en shop(s) Werken
  3. Hoofdsite en shop(s) Welzijn
  4. Overige nader te bespreken na deze eerste drie. 

 7. Overeenkomst Eric en Ine
  Adri 

 8. Overeenkomst/samenwerking Henk Koster
  - Offerte € 5,20 per spel. 
  - Aangenamer spelen - aangenamer spellen - aangenamer lezen - aangenamer rekenen - aangenamer educatief - - aangenamer leren - mijnbordspel.nl

 9.   Wie doet wat de komende maand en waarom?

 10. Wat nog ter tafel komt. (Chinees?)

Leven is een voorrecht.
Aangenamer Leven is een keuze.
Geef het door svp.