Bevestiging

Bestellen en betalen kan bij Aangenamer Leven via de website www.aangenamerleven.nl en of één van haar dochters of partners. Zodra uw bestelling door u is voldaan en de betaling door ons is ontvangen, ontvangt u een bevestiging van uw bestelling op het door u aangegeven emailadres. Tevens ontvangt u direct een bevestiging van de totale kosten die u heeft betaald voor uw bestelling. Het factuurbedrag is inclusief btw en bezorgkosten.

Levering

Aangenamer leven zal de bestelling direct na ontvangst van de betaling verzenden, indien mogelijk nog dezelfde dag.  U ontvangt hierover bericht via email. Is het door omstandigheden niet mogelijk de bestelling direct te verzenden, dan neemt Aangenamer Leven hierover contact met u op.

Ontvangst

Afhankelijk van de plaats van aanwezige voorraad en het verzendadres duurt de levertijd gemiddeld 24 uur tot 7 dagen. 

Retourrecht

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een 'afkoelingsperiode' van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden

Regels

Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Aangenamer Leven retourneren.
Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten en het risico van het geretourneerde zijn voor rekening van de klant. Aangenamer Leven is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn.

Voordat uw bestelling verzonden is

Zolang je bestelling nog niet betaald, verpakt en/of verzonden is, kun je de bestelling annuleren door een email te sturen aan info@aangenamerleven.nl

Nadat de bestelling verzonden is

Wanneer u uw bestelling ontvangen hebt en ze wil retourneren stuur dan altijd eerst een email info@aangenamerleven.nl U betaalt slechts de verzendkosten voor het retourneren zelf. Het totaalbedrag wordt teruggestort op uw bankrekening zodra Aangenamer Leven je retourzending heeft ontvangen. Let dan ook op dat u uw rekeningnummer vermeldt! Wees u ervan bewust dat u, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en Aangenamer Leven dus binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op de hoogte dient te brengen, en vervolgend binnen 14 dagen retour te sturen.

U mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:

  • U het product niet gebruikt hebt.
  • Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
  • Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar verstuurd is.
  • We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien:
  • Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
  • Het verpakkingsmateriaal niet 100% in orde is.
  • Indien u uw bestelling weigert of niet duidelijk aangeeft dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen de overeengekomen periode, is het voor Aangenamer Leven onmogelijk om na te gaan waarom u uw bestelling niet aangenomen hebt.
  • In zulke gevallen zal u bestelling niet alleen in rekening worden gebracht, maar ook alle bijkomende kosten die Aangenamer Leven moet maken in verband met de transactie.
  • Wees  ervan bewust dat u door wet- en/of regelgeving verplicht bent ons actief te informeren over u voornemen om producten binnen de overeengekomen periode te retourneren.
  • De geretourneerde producten en verpakking dienen in dezelfde staat te zijn zoals zij ons magazijn verlieten.