Wat betekent Aangenamer Leven voor ons allemaal?
De één voelt het al bij het kijken naar een bloem. De ander bij een dag leven zonder pijn. Weer anderen zouden hun hele leven willen omgooien of diepgang wensen. We hebben duizenden en duizenden redenen om het leven intenser of gelukkiger te beleven. En toch, ondanks alle redenen, vergeten we zo vaak werkelijk voor Aangenamer Leven te kiezen en belanden we weer verder in de waan van de dag.  

Het logo vertelt.
Aangenamer Leven..... De grotere en sterkere helpt en steunt de kleinere en zwakkere. De zon verlicht ons zelfs in de donkerste nacht via de weerkaatsing van de maan. Alle kleuren zijn belangrijk. Aangenamer Leven is van en voor iedereen. Niemand uitgezonderd, ongeacht huidskleur, religie, seksuele geaardheid, politieke voorkeur of wat dan ook. Het logo vormt ook ons hart en de blauwe levensrivier die door ons hart stroomt vormt tevens de vleugel waaronder we bescherming vinden. De vleugel die ons optilt en meevoert naar veiligheid, vrijheid, behulpzaamheid en Aangenamer Leven. Aangenamer is een voorrecht dat we kunnen en mogen delen.  

Gedachtegoed

Bij het ontstaan van het gedachtegoed aangenamer leven hebben de persoonlijke levenservaringen van de oprichter een belangrijke rol gespeeld...lees verder

Over ons

Omstandigheden in de samenleving zijn moeilijk te veranderen en maken deel uit van het dagelijks leven. Het is zinvoller te focussen...lees verder

Lidmaatschap

Wij bieden onze leden toegang tot een selectie van inzichten, kennis en korting op de verantwoorde hoogwaardige producten...lees verder

Producten

Er worden erg veel producten aangeboden. Het is vaak onbegonnen werk om het “beste” product te vinden omdat daar vaak de kennis...lees verder

Aangenamer Leven

De één voelt het al bij het kijken naar een bloem of een dag leven zonder pijn. De ander zou graag een hele nieuwe start maken...lees verder

Stichting

Stichting Aangenamer steunt bewonderenswaardige initiatieven. Het betreft niet alleen financiële steun, maar ook ondersteuning...lees verder

Partners

De ambitie is er. De doelen zijn er. De capaciteit en kwaliteit van de juiste mensen is er. Samen kunnen we het maken. Samen gaan we het maken...lees verder

Infotainment

Aangenamer leven biedt een selectie aan kennis zodat het makkelijker wordt bewuste keuzes te maken en meer tijd overblijft...lees verder

Contact

Bent of kent u de persoon die bij Aangenamer Leven past? Of heeft of weet u een dienst of product die bij Aangenamer Leven past?...lees verder


De conceptorganisatie Aangenamer Leven is, net als het gedachtegoed, voor iedereen anders. Wat wij beogen is mensen dichterbij hun aangenaamste leven te brengen door een platform te bieden met een selectie van inzichten, kennis en verantwoorde hoogwaardige producten. Aangenamer Leven is dus naast het gedachtegoed ook een concept organisatie die 19 augustus 2020 is opgericht en zich volledig richt op hulp bieden. De organisatie bestaat zowel uit een coöperatieve vereniging als de volledig ANBI ingerichte stichting. De stichting heeft een eigen website (www.stichtingaangenamerleven.nl) en is volledig gericht op steun bieden aan bewonderenswaardige initiatieven. De stichting wordt bestuurd en gerund door volledig onbezoldigde vrijwilligers. De coöperatie is 100% van en voor de leden.  

Rating: 0 sterren
0 stemmen