Waar gaan we heen?!

Zoom maandag 7 september 2020

Vergaderpunten dinsdag 8 september 2020

  • Certificaat naar € 1.000,- of € 2.500,-
  • Maximaal 5.000 certificaathouders
  • Maximaal 10 certificaten per persoon per jaar 
  • 20 Platforms/shops eerste kwartaal 2021
  • Maximaal 50 partners in Nederland
  • Opening België & Duitsland eerste kwartaal 2021

Transparant zijn en blijven

Wat betekent dit voor jou?

Dinsdag 8 september heeft het MT overleg. Op de agenda staan onder andere bovenvermelde punten. Niet alles zal direct als hamerstuk worden behandeld, maar het is 99% zeker dat we zullen besluiten om, zodra de eerste 100 ambassadeurs zich hebben gemeld, we de aanschafprijs van het lidmaatschap/winstcertificaat gaan verhogen.

We wachten daar dus niet mee tot de eerste 1.000 zich hebben gemeld. Of we direct doorgaan naar € 2.500,- is nog niet zeker, maar dat de aanschafprijs per heel snel aanmerkelijk hoger zal liggen dan de huidige € 250,- is zeker. 
        

Voor jou als ambassadeur betekent het dat je, maar dat wist je al, op het meest gunstige moment certificaathouder bent geworden van Aangenamer Leven. Jij en wij zijn ambassadeurs van het eerste uur.

Mensen die zich de komende 4 -proef-maanden aansluiten zijn dat ook. Samen met hen zijn we echt de pioniers van een bedrijf, merk, conglomeraat en gedachtegoed met een hele grote en vooral hele mooie ambitie: 

Bied elkaar de hoogste van de hoogste kwaliteit

Wat betekent dit voor anderen?

Er zijn nog duizenden mensen die de wereld voor zichzelf en anderen wel een stukje mooier zouden willen maken. Mensen die in de loop der tijd met Aangenamer Leven zullen kennis maken en het een mooie initiatief vinden.

 

Doen

Mocht je mensen kennen waarvan jij denkt dat die zich ook prettig voelen bij Aangenamer Leven en graag voor een nog klein bedrag mede-eigenaar zouden willen worden van ons conglomeraat, dan is het nu een mooie tijd dat je ze op de hoogte brengt over wat we doen. Ga alsjeblieft niet ronselen of dingen roepen die we niet kunnen waarmaken, maar wijs ze bijvoorbeeld gewoon op deze pagina. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze bij de eerste honderd Ambassadeurs van Aangenamer Leven willen behoren. 

Durf te delen

Leven is een voorrecht
Zelfs een heel groot voorrecht
Aangenamer Leven is een keuze