Omstandigheden in de samenleving zijn moeilijk te veranderen en maken deel uit van het dagelijks leven. Het is zinvoller te focussen op de factoren die we wel kunnen beïnvloeden in ons leven. Aangenamer leven biedt een selectie aan kennis zodat het makkelijker wordt bewuste keuzes te maken en meer tijd overblijft om aangenamer te leven. Daarom bieden wij graag handvatten voor het bereiken van een aangenamer leven op het gebied van gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en persoonlijke groei. 

Wie we zijn?
Een groep ondernemende (ex)ondernemers met totaal verschillende achtergrond, talent en kennis die de krachten gebundeld hebben.

Met wie willen we werken?
Ter bewaking van kwaliteit en uitdragen van gedachtegoed, zijn we heel bewust heel selectief met welke ambassadeurs en ondernemers we willen werken.
Personen met de juiste instelling die bij Aangenamer Leven passen is voor ons vele malen belangrijker dan wat iemand kan.
Wat kan je leren, wie niet. 

Van wie is Aangenamer Leven? 
De coöperatie vereniging Aangenamer Leven is van maximaal 5.000 winstcertificaat houders. Deze 5.000 personen cq eigenaren worden ook wel de Ambassadeurs genoemd. 

Wat we doen?
We bieden ondernemers met premium kwaliteitsproducten en diensten het platform om zich te profileren. We bieden leden en niet leden die zichzelf en hun dierbaren het beste van het beste gunnen de veilige thuishaven om hun producten en diensten te kiezen.

Wat we gemeen hebben? 
Krassen op de ziel door ingrijpende levensgebeurtenissen, zakelijke uitglijders, tegenslagen, voorspoed en maken van keuzes hebben ons gebracht waar we nu staan. Rugzakken vol ervaring en opgedane kennis die we via en met de Ambassadeurs en gedachtegoed van Aangenamer Leven uitdragen.

Wat kenmerkt ons?
Wellicht het feit dat we door vallen en opstaan hebben geleerd dat sierpaarden heel mooi zijn, maar dat je een werkpaard moet zijn om iets te bereiken. Dit plus het allen omarmen van het gedachtegoed van Aangenamer Leven schept een band.

 

Waarom we doen wat we doen
We helpen graag ondernemers, ondernemende mensen en mensen en dieren in nood.
Dat doen we door een platform te bieden voor een ieder die een kwalitatief premium product en/of dienst heeft, en aan een ieder die zichzelf en diens dierbaren  alleen het beste van het beste gunt.

Passie voor Aangenamer Leven
Dat is kort gezegd waarom en wat we doen en waar we goed in zijn. We voeren onze passie altijd uit  met inachtneming van het gedachtegoed van Aangenamer Leven. Een gedachtegoed dat reeds jaren bestaat doch door tegenslag of tegenwerking niet tot volle wasdom kwam.

Een (h)eerlijke kans.
Wij hebben gezamenlijk de kans gekregen en gegrepen om dit nu in de markt te zetten zoals het hoort en zoals het succesvol zal zijn voor een ieder die daarbij betrokken is. 

Frank van Straalen aangenamer leven

Geef dromen nooit op. 

Juist en vooral als iedereen zegt dat je geen schijn van kans maakt

De verklaring van ons logo:

 • De zon geeft ons licht via de maan in donkere tijden.
 • Alle kleuren en voorkeuren van mensen zijn verbonden.
 • De sterkere helpt de zwakkere.
 • De levensrivier stroomt als een vleugel door ons hart. 
 • De vleugel beschermt ons, tilt ons op en neemt ons mee naar het mooiste van het mooiste.
 • Aangenamer Leven is meer dan woorden.
 • Aangenamer Leven is bewust zijn.
 • Aangenamer Leven is dankbaar zijn.
 • Aangenamer Leven is beseffen dat helpen het mooiste is wat je op deze aardbol kan en mag doen.
 • Aangenamer Leven doe je samen.
 • Aangenamer Leven zit in jouw en mijn hart.

   

Ga Leven!
Ga Aangenamer Leven

logo aangenamer leven

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.