De Coöperatieve vereniging Aangenamer Leven is volledig van en voor de bestuursleden, winstcertificaathouders en de groeicertificaathouders.
Door de hechte samenwerking van producenten en verbruikers die absolute premium kwaliteit als vereiste stellen, wordt economisch schaalvoordeel behaald en worden doelen bereikt die voor een afzonderlijk werkend individu onbereikbaar zijn. Vooral door en voor kleine investeringen en lidmaatschap.
Aangenamer Leven is een jonge groeiende Nederlands coöperatie die geen concessies doet op het gebied van kwaliteit. Het gedachtegoed van Aangenamer Leven is het fundament en blijft het anker van de coöperatie.

  • Lief zijn voor elkaar.
  • Jezelf, je dierbaren en ieder mens en dier op deze mooie planeet het beste van het beste gunnen.
  • 35 % van onze winst gaat naar Goede doelen en bewonderingswaardige hulpvaardige initiatieven.

Doelstelling van coöperatie Aangenamer Leven zoals opgenomen en vastgelegd in oprichtingsakte en statuten, gepasseerd op 19 augustus 2020 ten overstaan van Notaris Mr. Roland Kok te Tiel :  

Artikel 2.
1. Het doel van de coöperatie is:
Het samenbrengen van ondernemers en ondernemende personen die het gedachtegoed van Aangenamer Leven omarmen en via Aangenamer Leven en haar partners hun producten en diensten aanbieden. Het betreft hier uitsluitend de premium producten, diensten en service van de hoogste kwaliteit die het leven van mens en dier ten goede komen en ook bijdrage leveren tot een aangenamer leven van mens en dier. 
2. Het samenbrengen van leden en niet leden en het platform bieden waar gestreefd wordt de hoogste van de hoogste kwaliteit artikelen, diensten en service te bieden.
3. Het verspreiden van het gedachtegoed van Aangenamer Leven. 
4. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van haar leden; 
5. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;
6. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten;
7. de coöperatie heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin van het -
woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Volledige statuten en akte op aanvraag beschikbaar


Samenvatting huishoudelijk reglement en info.

Bied het platform waar ondernemende mensen en bedrijven met de juiste visie instelling en uitstekend plan of concept met kwaliteitsartikelen van het hoogste niveau in contact komen met mensen die zichzelf en hun dierbaren alleen het aller beste van het aller beste gunnen.
Doe nimmer enige vorm van concessie als het om kwaliteit van leven en zorg voor de wereld gaat. Naast het omarmen en naleven van het gedachtegoed zijn dit de twee fundamentele regels waar coöperatie Aangenamer Leven voor staat en waar bestuurders en bestuursleden zich t.a.t aan zullen houden. Eis de hoogste kwaliteit van de zakenpartners waar je mee werkt en geef de hoogste kwaliteit aan de leden waarvoor je werkt. 

De coöperatie is ontstaan na een jarenlange zoektocht van de initiatiefnemer - zie elders op deze website - en richt zich op de leden en niet leden die kwaliteitsverbetering en samenwerking van groter belang vinden dan een prijzenslag. Premium kwaliteit bieden voor een normale prijs en zorgen dat de mensen bij jou gaan kijken als ze op zoek zijn naar het beste van het beste.

Met een beoogd ledental van 500.000 in Nederland en België, heeft coöperatie Aangenamer Leven de doelstelling het gedachtegoed van haar en ambassadeurs sterk uit te dragen en één van de grootste Europese niet kerkelijke of politieke organisaties te worden, Met (maximaal) 5.000 certificaathouders - ambassadeurs genaamd -  is Aangenamer Leven ook een pantheon voor de kleine belegger en investeerder die de combinatie van geldelijk gewin, charitatieve winst en , levenskwaliteit voor de naasten op waarde weet te schatten.   . 

Wat biedt Coöperatie Aangenamer Leven:

Haar leden    

Bewust een klein lidmaatschapsbedrag vragen en de hoogste kwaliteit bereikbaar maken voor ieders portemonnee. Dat is wat we onze leden bieden. Voor slecht € 10,- per jaar bent u al lid van onze coöperatie, steunt u onze strijd om (levens) kwaliteit te laten winnen en draagt u zelfs bij aan de charitatieve initiatieven die we steunen. Lid zijn van Coöperatie Aangenamer Leven loont.    

Haar ambassadeurs

Coöperatie Aangenamer Leven is ïn eigendom" van kleine beleggers en investeerders. Met (maximaal) 5.000 certificaathouders die € 150,- per jaar lidmaatschap betalen is coöperatie Aangenamer Leven één van de grootste particulieren initiatieven die charitatieve doelstelling en winstgevende activiteit voor mens en dier op een zeer prettige wijze combineert. Naast de eenmalige aanschaf per winstcertificaat tegen nominale waarde, is het lidmaatschap € 150,- per jaar per Ambassadeur. Ambassadeur worden kan op aanbeveling.           

Haar zakenpartners

Ondernemers en of ondernemende mensen met een zeer sterk product of concept moeten vaak de strijd aangaan met concurrentie die een aanmerkelijk lagere kwaliteit of service bieden. Aangenamer Leven biedt via platforms, shops en overige uitingen expliciet artikelen en diensten aan die aan de hoge kwaliteitseisen van Aangenamer Leven en haar leden voldoen. Daarin wordt geen enkele concessie gedaan. Leden en ambassadeurs van aangenamer leven eisen en krijgen premium kwaliteit. Kunt en wilt u dat ook bieden? Neem dan svp contact op.