man en vrouw

De één voelt het al bij het kijken naar een bloem of een dag leven zonder pijn. De ander zou graag heel zijn of haar leven omgooien en een hele nieuwe start maken. Weer een ander zou graag meer diepgang in zijn of haar leven brengen. En toch kiezen we niet bewust voor een aangenamer leven en gaan we weer verder in de waan van de dag. Aan de hand van persoonlijke ervaringen nemen we je graag mee in de keuzes die mensen maken om tot een aangenamer leven te komen. Hiermee hopen we mensen te inspireren en motiveren om hun eigen leven ook nog aangenamer te maken. 

Missie - Visie & Doel

Bij de missie, visie en doel die we met Aangenamer Leven hebben spelen de persoonlijke levenservaringen van de oprichter een belangrijke rol. Door ernstige ziekten en zakelijke ‘uitglijders’ met de neus op de feiten gedrukt, begrijpt hij dat het van eminent belang is je je echt eerlijk en prettig voelt in wat je doet en te genieten van alle kostbare momenten in het leven. Niet koste wat kost een doelstelling van prijs na jagen of je te laten leven door zucht naar geld of macht, doch juist te kiezen voor kwaliteit. Dat beloofde hij zichzelf op een moment dat het leven niet zo aardig voor hem was. Wat nu? Dat was de vraag die hij zich stelde. Onderstaand het verhaal van het ontstaan van het gedachtegoed, missie, visie en doel.  

1

Wees eens eerlijk tegen jezelf. Wat wil je met de rest van je leven doen? Die vraag bleef door mijn hoofd spoken. Ik koos ervoor zijn manier van leven aan te pakken en het gevoel te delen. Inmiddels hebben we als ambassadeurs van het gedachtegoed mogen ervaren dat het kiezen voor kwaliteit en Aangenamer Leven besmettelijk is. Daar zijn we blij mee.

2

Ik beloofde mezelf dat ik me de rest van mijn leven zou bezig houden met delen van persoonlijke gevoelens en zakelijke kennis en kunde om mezelf, de medemens en alles wat ademt, leeft en bloeit op deze prachtige planeet te helpen en gelukkiger te maken.
We zijn hier allemaal maar even dus waarom dan niet kiezen voor Aangenamer Leven?

3

Hoe ik dat dan moest gaan doen en wat er voor nodig was om mijn persoonlijke missie te laten slagen wist ik niet. Het eerste advies dat ik kreeg is dat ik mijn gedachtegoed en missie moest delen met anderen. Niets meer en niets minder. Mijn gedachtegoed en mijn missie bleek inderdaad ook de missie en het gedachtegoed van anderen te zijn. Het werd het gedachtegoed en de missie van de organisatie Aangenamer Leven  


4

'Volg je gevoel en gedachtegoed'. Maak van je gedachtegoed het merk. Ga de confrontatie met jezelf aan en laat wat je tegenkomt bepalen wat je gaat doen. Er zit duidelijk een kern in dit merk en gedachtegoed die de mens raakt op zijn meest wezenlijke niveau dat maakt het onderscheidend en krachtig. Dat waren de woorden van een 90-jarige dame die ik nog steeds mis. Ze was haar tijd zo ver vooruit. Ik heb haar woorden ter harte genomen. 

5

Actief onder de aandacht brengen van het gedachtegoed dat mens en dier ondersteunt is nu wat wij doen. Aangenamer Leven zet zich in voor ondernemers, goede doelen en initiatieven die mens en dier steunen. Aangenamer Leven is een merk en lanceerplatform voor een veelheid aan ondernemingen en ondernemers die in een bepaalde branche actief zijn. Aangenamer Leven participeert met de juiste ondernemers en ondernemingen die, net als Aangenamer Leven, in hun bedrijfscultuur waarde toevoegen aan levenskwaliteit als prioriteit hebben. Aangenamer Leven biedt hen haar sterke merk en ondersteunende diensten aan. 

6

Onze ideeën, strategie en waar we wel en niet heen willen, waar we op moeten letten of voor moeten waken is geen geheim. Lees de manier waarom we ons "Merk" hebben laten onderzoeken en wat het advies en leidraad is. We hebben met en als Aangenamer Leven geen bedrijfsgeheimen of dubbele agenda's. We hebben een bedrijfsstrategie waar we achter staan en die iedereen mag kopiëren. Graag zelfs. Ons gedachtegoed is gratis en van en voor iedereen. 


7

Het bundelen van de kwaliteiten en diensten van de juiste ondernemende mensen en ondernemers leidt tot een groot concurrentievoordeel. De flexibiliteit van het individu blijft behouden, terwijl de schaal van samenwerken ervoor zorgt dat de ondernemer separaat en als kleine groep het kan opnemen tegen de grootste spelers in de markt. Is er directe of indirecte concurrentie? Op elk afzonderlijk gebied is er concurrentie. Als totaalconcept kent Aangenamer Leven geen concurrentie.

8

Doelstelling van het bewust tijd en energie investeren in het vormgeven van Aangenamer Leven als merk is om Aangenamer Leven er in te laten slagen een sterke positie te veroveren, genoeg slagkracht te hebben en zéér aantrekkelijk te zijn voor ondernemers en klanten om zich aan het sterke merk te verbinden. Uiteindelijk gaat het om het bundelen van de markt met mensen die willen werken met de visie van ‘onversneden integriteit’, hoogste kwaliteit en op bewuste manier vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. 

9

Aangenamer Leven is een conglomeraat van bedrijven en merken die gerund worden door de ondernemers zélf. Om deze strategische doelstelling te bewerkstelligen moet duidelijk zijn waar Aangenamer Leven voor staat en dient dit op elk moment en door iedereen te worden gecommuniceerd. Het merk moet een gevoel en een belofte laten ontstaan. Door consistent de merkwaarden te communiceren ontstaat het gewenste gevoel en de belofte van een bepaalde kwaliteit en product.


10

Het merk ‘gebeurt’ onder andere op de volgende plaatsen: In geschreven communicatie (promotie-uitingen, website, email, media). In visuele communicatie (identiteit, huisstijl, logo, beeldmateriaal, film, media). Bij de mensen die bij het merk betrokken zijn zoals ambassadeurs, leden en leveranciers. In de handelswijze van het bedrijf/merk. Het is de kunst alle betrokkenen structureel ‘onder te dompelen’ in de merkwaarden en actief vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar nodig. Daarnaast moet het management continu energie leveren aan de vorming van het merk, en daar zo veel mogelijk mensen bij betrekken.

11

Uiteindelijk zullen de vertolkers en gebruikers van het merk de juiste (beoogde) waarden noemen als ze gevraagd wordt naar de betekenis van dit merk. Ze weten waarom het onderscheidend is. De organisatie is gestructureerd volgens de merkwaarden, zowel op operationeel niveau als van de bedrijfscultuur. Iedereen die voor het eerst in aanraking komt met het merk wordt 'opgevoed’ en krijgt de merkwaarden mee in haar of zijn bagage. Alle communicatie, zowel intern als extern, is voorzien van het merk- impliciet en expliciet. Het merk wordt bewust op de lange termijn opgebouwd en bewaakt. Het is de doelstelling om impact te hebben met dit merk; om levens aan te raken door ze aangenamer te laten leven.

12

Aangenamer Leven is niet gericht op ‘koopjes’, wel op kwaliteit. Er is veel wildgroei en Aangenamer Leven wil en zal een baken zijn in die markt. De rest mag lekker gek doen, wij doen het succesvol. Aangenamer Leven staat voor klasse, eerlijkheid en kwaliteit. De drijfveer is eerder idealisme dan kapitalisme.

Aangenamer Leven is:

Gemoedsrust
Succes
Kwaliteit
Vertrouwd
Integer


13

Aangenamer Leven is bewust weg uit de waan van de dag. Er mag nimmer machtsstrijd uit spreken. Er mag nimmer afbreuk gedaan worden aan de kwaliteit en gemoedsrust die het merk uitstraalt. Mensen die zich erbij aansluiten voldoen aan criteria, zoals: Eerlijk, open, netjes en hanteren fatsoennormen en integriteit.

14

Voor mensen en ondernemingen die niet aan deze criteria voldoen is een beleid waarbij er eerst gevraagd wordt wat er de reden hiervoor is, bij een tweede keer een waarschuwing volgt dat voortzetten van het gedrag einde in de samenwerking zou kunnen betekenen en een derde keer wordt deelname beëindigd. Bestuur en raad van advies van Ambassadeurs beslissen in deze.

15

Aangenamer Leven mag geen mengelmoes worden van producten of diensten die de toets der kwaliteit niet doorstaan. Doordat zelfstandigen zich eraan verbinden bestaat de kans dat er teveel vermenging van merken en identiteiten ontstaat; hier wordt voor gewaakt en zijn heldere regels voor. Er zijn en komen ook geen Aangenamer Leven concepten die te maken hebben met religie, politiek, porno en wapenhandel; en of (andere) zaken waardoor mensen elkaar zouden kunnen schaden of beschamen.


16

De definitie van Aangenamer Leven:

Aangenamer Leven is voor iedereen anders.
Zoals je zelf denkt dat het goed is zonder een vast stramien te volgen of je zorgen te maken over hoe een ander erover denkt. We zijn hier maar even op deze mooie planeet. Maak er wat moois van!

17

Wie wil Aangenamer Leven bereiken?

Iedereen die kwaliteit van leven als primaire wens heeft en bewust zichzelf en zijn of haar dierbaren het beste van het beste gunt. Een gecombineerde groep, waarbij je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een zogenaamd conceptmerk; een merk dat een bepaalde visie, gedachtegoed vertegenwoordigt en zo mensen aantrekt.
Er wordt verkocht rondom een gevoel. Aangenamer Leven, en daarmee de sub-concepten, is primair relevant voor de ondernemers en secundair voor de afnemers.

18

Het gedachtegoed als basis. Er is vrijheid om te doen wat je wil. Dat betekent ook dat ondernemers zich alléén bij Aangenamer Leven moeten en kunnen aansluiten als het ook echt goed voelt en integriteit de boventoon voert. Niets hoeft, alles kan, maar alles in navolging van het gedachtegoed. Door mensen met deze zelfde mentaliteit met elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk van mensen die op een andere manier zaken willen doen zo ontstaat iets dat werkelijk de wereld kan en zal veranderen.


19

Visie van de oprichter:

In de strategie is één en ander al geschetst. Daar komt bij dat de context waarin dit bedrijf tot stand komt de nieuwe economie van de 21e eeuw is:  Er is een overspoelde markt van producten en diensten die door slimme marketing zijn ontstaan en in stand worden gehouden. Er is juist plaats en vraag voor kwalitatieve producten en samenwerkingen waarbij men van koopjes aanbod naar ‘beste keuze’ gaat. Kwaliteit van leven en bewuster leven wordt gelukkig steeds belangrijker. 

20

Motto:

Vertrouwen geven, verantwoording nemen, vrijheid creëren. Zelfstandigen worden in staat gesteld te ondernemen met hun kernactiviteiten omdat Aangenamer Leven ze een deel van hun takenpakket uit handen zal nemen: Marketing, publiciteit, adverteren; handelen onder de vlag van Aangenamer Leven levert zo veel voordelen op.

21

Aandachtspunten:

Er zijn veel mogelijkheden voor Aangenamer Leven; er moet dus voor gewaakt worden niet teveel brandhaarden tegelijk te laten ontstaan en zo focus en daarmee slagkracht te verliezen. Het merk spreekt kracht uit en wordt uiterst professioneel en zorgvuldig opgezet. Zowel qua interne organisatie als in samenwerking met externen moet dit waken dat dit soepel blijf verlopen.  


22

Wees eens eerlijk tegen jezelf. Wat wil je met de rest van je leven doen? 

Op die vraag zocht de oprichter van Aangenamer Leven het antwoord.  Het gaat ons er niet om om nummer één te zijn in Google. Juist niet zelfs. Met het gedachtegoed nummer één te zijn in de hoofden van mensen. Dat is wat we graag willen. Daar ligt ook onze kracht en ons doel. Wat dat aangaat hebben we het ook met communicatie van kwaliteit prima voor elkaar en - mocht er al concurrentie zijn - kunnen we ook op dat gebied concurreren met bestaande (grote) partijen en van meet af aan de hoogste kwaliteit leveren en vertrouwen wekken. We hebben gekozen voor Aangenamer Leven. Dat hebben we bewust gedaan. Aangenamer Leven is genieten.