Wat biedt Coöperatie Aangenamer Leven:

 

Lid  €10,- 

Lid Aangenamer Leven
 

Voor €10,- per jaar bent u al lid van Aangenamer Leven. Voor nog geen 84 cent per maand steunt u daarmee al onze initiatieven en ontvangt u altijd kortingen van 5% oplopend tot 25% in onze webshops.

Supporter €25,-

Supporter Aangenamer Leven

Voor €25,- per jaar heeft u niet alleen dezelfde kortingsrechten als het gewoon lidmaatschap, u draagt ook nog eens extra bij aan Stichting Aangenamer Leven. Door uw extra steun kunnen we nog meer helpen.

           

Ambassadeur €150,-

Ambassadeur Aangenamer Leven

Voor €150,- per jaar bent u ambassadeur van aangenamer leven. Naast dezelfde rechten en extra bijdragen als supporter, bent u ook certificaathouder en ambassadeur van coöperatie Aangenamer Leven. U heeft stemrecht en deelt mee in de eventuele winst.  


Samenvatting huishoudelijk reglement en info.

Bied het platform waar ondernemende mensen en bedrijven met de juiste visie instelling en uitstekend plan of concept met kwaliteitsartikelen van het hoogste niveau in contact komen met mensen die zichzelf en hun dierbaren alleen het aller beste van het aller beste gunnen.
Doe nimmer enige vorm van concessie als het om kwaliteit van leven en zorg voor de wereld gaat. Naast het omarmen en naleven van het gedachtegoed zijn dit de twee fundamentele regels waar coöperatie Aangenamer Leven voor staat en waar bestuurders en bestuursleden zich t.a.t aan zullen houden. Eis de hoogste kwaliteit van de zakenpartners waar je mee werkt en geef de hoogste kwaliteit aan de leden waarvoor je werkt. 

De coöperatie is ontstaan na een jarenlange zoektocht van de initiatiefnemer - zie elders op deze website - en richt zich op de leden en niet leden die kwaliteitsverbetering en samenwerking van groter belang vinden dan een prijzenslag. Premium kwaliteit bieden voor een normale prijs en zorgen dat de mensen bij jou gaan kijken als ze op zoek zijn naar het beste van het beste.

Met een beoogd ledental van 500.000 in Nederland en België, heeft coöperatie Aangenamer Leven de doelstelling het gedachtegoed van haar en ambassadeurs sterk uit te dragen en één van de grootste Europese niet kerkelijke of politieke organisaties te worden, Met (maximaal) 5.000 certificaathouders - ambassadeurs genaamd -  is Aangenamer Leven ook een pantheon voor de kleine belegger en investeerder die de combinatie van geldelijk gewin, charitatieve winst en , levenskwaliteit voor de naasten op waarde weet te schatten.   . 

Doelstelling van coöperatie Aangenamer Leven zoals opgenomen en vastgelegd in oprichtingsakte en statuten, gepasseerd op 19 augustus 2020 ten overstaan van Notaris Mr. Roland Kok te Tiel :  

1. Het doel van de coöperatie is:
Het samenbrengen van ondernemers en ondernemende personen die het gedachtegoed van Aangenamer Leven omarmen en via Aangenamer Leven en haar partners hun producten en diensten aanbieden. Het betreft hier uitsluitend de premium producten, diensten en service van de hoogste kwaliteit die het leven van mens en dier ten goede komen en ook bijdrage leveren tot een aangenamer leven van mens en dier. 
2. Het samenbrengen van leden en niet leden en het platform bieden waar gestreefd wordt de hoogste van de hoogste kwaliteit artikelen, diensten en service te bieden.
3. Het verspreiden van het gedachtegoed van Aangenamer Leven. 
4. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van haar leden; 
5. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;
6. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten;
7. de coöperatie heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin van het -
woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Volledige statuten en akte op aanvraag beschikbaar

Coöperatie Aangenamer Leven.
De aller hoogste kwaliteit mogen en kunnen bieden op zeer breed vlak vinden wij (h)eerlijk