Brand Document
Gedachtegoed
Aangenamer Leven

A  brand for a company is like a reputation for a person.
You earn reputation by trying to do hard things well.

Jeff Bezos

 

RICHTINGEN

 

STRATEGIE
Aangenamer Leven is een conceptmerk en lanceerplatform voor een veelheid aan ondernemingen en ondernemers die in een bepaalde branche actief zijn. Aangenamer Leven participeert met de juiste ondernemers in ondernemingen die, net als Aangenamer Leven, in hun bedrijfscultuur waarde toevoegen aan het leven als prioriteit hebben. Aangenamer Leven biedt hen haar sterke merk en ondersteunende diensten aan.

Het bundelen van de kwaliteiten en diensten van de juiste ondernemende mensen ze ondernemers leidt tot een groot concurrentievoordeel. De flexibiliteit van de individu blijft behouden, terwijl de schaal van samenwerken ervoor zorgt dat de ondernemer separataat en het geheel het geheel het kan opnemen tegen grootste spelers in de markt.

Doelstelling van het bewust tijd en energie investeren in het vormgeven van Aangenamer Leven als merk is om Aangenamer Leven er in te laten slagen een sterke positie te veroveren, genoeg slagkracht te hebben en zéér aantrekkelijk te zijn voor ondernemers en klanten om zich aan het het sterke merk te verbinden. Uiteindelijk gaat het om het veroveren van 5 tot 15% van de markt.  Dit is het deel van de markt dat realistisch gezien interesse heeft en wil werken met de visie van ‘onversneden integriteit’, hoogste kwaliteit en op bewuste manier vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Aangenamer Leven is en wordt een conglomeraat van bedrijven en merken die die gerund worden door de ondernemers zélf.

 

AANPAK
Om deze strategische doelstelling te bewerkstelligen moet duidelijk zijn waar Aangenamer Leven voor staat en dient dit op elk moment en door iedereen te worden gecommuniceerd.

Het merk moet een gevoel en een belofte laten ontstaan. Door consistent de merkwaarden te communiceren ontstaat het gewenste gevoel en de belofte van een bepaalde kwaliteit en product.

 

 

Het merk ‘gebeurt’ onder andere op de volgende plaatsen:

 

 • In geschreven communicatie (promotie-uitingen, website, email, social media)
 • In visuele communicatie (identity, huisstijl, logo, beeldmateriaal, film, social media)
 • Bij de mensen die bij het merk betrokken zijn (directie, werknemers, leveranciers, afnemers)
 • In de handelswijze van het bedrijf/merk

Hoe bereik je dit?

Het is de kunst alle betrokkenen structureel ‘onder te dompelen’ in de merkwaarden en actief vinger aan de pols te houden en bij te sturen waar
nodig. Daarnaast moet het management continu energie leveren aan de vorming van het merk, en daar zo veel mogelijk mensen bij betrekken.

 • Uiteindelijk moeten de vertolkers en gebruikers van het merk de juiste (beoogde) waarden noemen als ze gevraagd wordt naar
  de betekenis van dit merk.
 • Ze weten waarom het onderscheidend is.
 • De organisatie is gestructureerd volgens de merkwaarden, zowel op operationeel niveau als van de bedrijfscultuur.
 • Iedereen die voor het eerst in aanraking komt met het merk wordt 'opgevoed’ en krijgt de merkwaarden mee in haar of zijn bagage.
 • Alle communicatie, zowel intern als extern, is voorzien van het merk- impliciet en expliciet.
 • Het merk wordt bewust op de lange termijn opgebouwd en bewaakt.
 • Het is de doelstelling om impact te hebben met dit merk; om levens aan te raken door ze aangenamer te laten leven.

 

Welk gevoel moeten mensen krijgen bij dit merk?
Wat is de merkbelofte?

 1. VERTROUWD
 2. GEMOEDSRUST
 3. SUCCES
 4. KWALITEIT

Aangenamer Leven is niet gericht op ‘koopjes’, wel op kwaliteit.
Er is veel wildgroei en Aangenamer Leven wil een baken zijn in die markt.
De rest mag lekker gek doen, wij doen het succesvol. Aangenamer staat voor
klasse, eerlijkheid en kwaliteit en drijfveer is eerder idealisme dan kapitalisme.

De persoonlijke ervaringen van de oprichters (Arno van Veen) spelen in de visie een belangrijke rol. Door ziekte en zakelijke ‘uitglijders’ met de neus op de feiten gedrukt, begrijpt hij dat het van belang is je prettig te voelen in wat je doet en niet koste wat kost een commerciële doelstelling van prijs na te jagen of je te laten leven door je geld doch juist te kiezen voor kwaliteit.

Er is vrijheid om te doen wat je wil- dat betekent ook dat ondernemers zich alléén bij Aangenamer Leven moeten aansluiten als het ook echt goed voelt. Niets hoeft. Door mensen met zo’n mentaliteit met elkaar te verbinden ontstaat een krachtig netwerk van mensen die op een andere manier zaken willen doen zo ontstaat iets dat werkelijk aangenamer is.


De definitie van ‘aangenamer leven’:
Zoals je zelf denkt dat het goed is zonder een vast stramien te volgen of je zorgen te maken over hoe een ander erover denkt. We zijn hier maar even op deze aarde: maak er dus wat moois van!


Wat is de doelgroep(en) van dit merk?

Iedereen die kwaliteit van leven als primaire wens heeft en bewust zichzelf en zijn of haar dierbaren het beste van het beste gunt. Een gecombineerde doelgroep, waarbij je éigenlijk zou kunnen zeggen dat er sprake is van een zogenaamd conceptmerk; een merk dat een bepaalde visie, gedachtegoed vertegenwoordigt en zo mensen aantrekt. Er wordt verkocht rondom een gevoel.

 

 

Uit een samenvatting van “Concepting” van Jan Rijkenberg:

Concepting  gaat  niet  uit  van  omlijnde  markten  en  doelgroepen o.b.v.productproposities.  Concepting gaat om het op de  markt  brengen  van merken  die  een  gedachtegoed  vertegenwoordigen:  visies,  houdingen, overtuigingen,  motivaties,  taalgolflengtes,  interessevelden, wereldbeelden  en  ‘werelden’  die  voor  consumenten  (lees:  mensen)  een betekenis  hebben.

Maar  concepting  gaat  ook  om   gewoonweg  een communicatieaanpak  die  de  sympathie  van  mensen  oproept  of  hen inspireert (mentaliteitproposities, of betekenisproposities). Een doelgroep wordt daarbij niet al te strak geformuleerd in term en van koopgedrag of Socio-demografische factoren.  Een nieuw concept lokt  immers  juist een nieuw  type  koopgedrag  uit  en  zo  ontstaat  er  een  volggroep. Conceptmerken krijgen dan ook het karakter van een beweging. Concepting  is  iets geheel  anders  dan  ‘(her)positioneren’. Bij concepting is er een heilig geloof in communicatie als de drager van de continuïteit van  het  merk. Vanaf  het  begin  wordt  gewerkt  aan  het  communiceren van  het  gedachtegoed,  de  wereld  van  het  merk. De  propositie,  het concept  is  immers  impliciet  (bij  de conceptie)’gepositioneerd’.   Er  hoeft later geen fictieve ‘waarde’ aan te worden  toegevoegd.  Conceptmerken voegen  vervolgens  zelf,  vanuit  de  betekenis  van  het  merk, producten(en/of diensten)toe.

 

Aangenamer Leven (en daarmee de ‘subconcepten’) is primair relevant voor de ondernemers en secundair voor de afnemers van deze ondernemers.

 

Waar moet het absoluut NIET heen?

Risico van de propositie/merk van Aangenamer Leven is dat het wordt geassocieerd met multilevel marketing (M LM ). Hier moet dus voor worden gewaakt. Er moet geen machtsstrijd uit spreken. Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de kwaliteit en gemoedsrust die het merk uitstraalt. Mensen die zich erbij aansluiten  voldoen aan criteria, zoals: Eerlijk, open, netjes en hanteren bepaalde fatsoensnormen.

Voor mensen en ondernemingen die niet aan deze criteria voldoen is een beleid waarbij er eerst gevraagd wordt wat er aan de hand is, bij een tweede keer een waarschuwing volgt dat voortzetten van het gedrag einde verhaal is en een derde keer wordt deelname aan de coöperatie beëindigd.

Het mag ook geen mengelmoes worden; doordat zelfstandigen zich eraan verbinden bestaat de kans dat er teveel vermenging van merken en identiteiten ontstaat; hier moeten duidelijke regels voor komen.

 

Er komen ook geen Aangenamer Leven -concepten die te maken hebben met religie, politiek, porno en wapenhandel; en of (andere) dingen waardoor mensen elkaar zouden kunnen schaden of beschamen.

 

Is er directe of indirecte concurrentie?

Op elk afzonderlijk gebied is er concurrentie, maar als totaalconcept kent Aangenamer Leven geen concurrentie.

Wat voor visie heeft de oprichter?

In de strategie is één en ander al geschetst. Daar komt bij dat de context waarin dit bedrijf tot stand komt de nieuwe economie van de 21e eeuw is:  Er is een overspoeling van de markt van producten en diensten die door slimme marketing zijn oinstaan en in stand worden gehouden.
Er is juist plaats en vraag voor kwalitatieve producten en samenwerkingen waarbij men van koopjes aanbod naar ‘beste keuze’ gaat.

Motto:
Vertrouwen geven, verantwoording nemen, vrijheid creëren.
Zelfstandigen worden in staat gesteld te ondernemen met hun kernactiviteiten omdat Aangenamer Leven ze een deel van hun takenpakket uit handen zal nemen: Marketing, publiciteit, adverteren; handelen onder de vlag van Aangenamer Leven levert veel voordelen op.


Aandachtspunten

Er zijn veel mogelijkheden voor Aangenamer Leven; er moet dus voor gewaakt worden niet teveel brandhaarden tegelijk te laten ontstaan en zo focus en daarmee slagkracht te verliezen. Ook moet het merk meteen  uiterst professioneel worden opgezet; zowel qua interne organisatie moet het soepel lopen, maar ook de communicatiematerialen moeten prima voor elkaar zijn als je wilt concurreren met bestaande (grote)
partijen en je van meet af aan vertrouwen wilt wekken.  


Een goede, herkenbare visuele identiteit is hiervoor van belang. Het verhaal moet helder zijn en de juiste mensen moeten op de juiste plek
geïnstalleerd zijn.

 

A  brand is a living entity - and it is enriched or
undermined cumulatively over time,
the product of a thousand small gestures

                                                               Michael Eisner, CEO  Disney

 

KERNWOORDEN/BEGRIPPEN

 

 • LEVEN (in de breedste zin van het woord)
 • RIJKDOM
 • EERLIJKHEID
 • SAMEN
 • ONAFHANKELIJKHEID
 • VRIJHEID
 • ZORGENLOOS
 • BEWUST
 • GEZOND
 • ROCK ‘N ROLL
 • DELEN
 • WEDERZIJDSE AFHANKELIJKHEID
 • ZELFMANAGEMENT
 • KWALITEIT
 • INTEGRITEIT

 

Welke éénduidige boodschap moet dit merk communiceren?

 

Ga leven!
Ga Aangenamer Leven

Ga de confrontatie aan en laat wat je tegenkomt bepalen wat je gaat doen.

Er zit dus duidelijk een kern in dit merk die de mens raakt op zijn meest
wezenlijke niveau- dat maakt het onderscheidend en krachtig.