Taboeret 327 Laag.

€ 133,10

Taboeret 327 Laag.

€ 133,10

Taboeret model 327 laag PVC,  Nylon.

 

 


Wielen 55 mm hard
Nylon base TKA 295
Lage zwarte gaslift TKA295
Ringmechaniek
Ronde zit ,PVC.