Taboeret 333 Hoog.

€ 166,98

Taboeret 333 Hoog.

€ 166,98

Taboeret model 333 hoog PU blauw, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Ringmechaniek
PU zit rond blauw.