Taboeret 337 Hoog.

€ 166,98

Taboeret 337 Hoog.

€ 166,98

Taboeret model 337 hoog Oasis, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Ringmechaniek
Ronde zit Oasis 100 % Polyester.