Werkstoel 257 Hoog.

€ 249,26

Werkstoel 257 Hoog.

€ 249,26

Werkstoel model 257 hoog zwart, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Multifunction mechaniek T427 AC
Rugdrager werkstoelmechaniek
PU werkstoel zwart.