Werkstoel 345 Hoog.

€ 283,14

Werkstoel 345 Hoog.

€ 283,14

Werkstoel model 345 hoog blauw, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Multifunction mechaniek T427 AC
Rugdrager werkstoelmechaniek
PU werkstoel blauw.