- De vraag bleef hangen -

Home » Ambassadeur Aangenamer Leven

Ambassadeur Aangenamer Leven

€ 500,00

Het winstcertificaat
Om winstcertificaathouder en ambassadeur te worden van Aangenamer Leven betaalt u een eenmalige entreebijdrage van € 500,- Hiervoor ontvangt u één winstcertificaat.

Lidmaatschap per jaar
Het jaarlijks lijdmaatschap bedraagt € 250,- ongeacht het aantal certificaten dat u bezit. Voor 2020 zijn ambassadeurs vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage. In de nakomende jaren dient het lidmaatschap in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar te worden voldaan.

EXTRA CHECK
Ambassadeur worden van Aangenamer Leven kan uitsluitend op aanbeveling door een bestaande Aangenamer Leven Ambassadeur. Ter controle verzoeken wij u vriendelijk om zijn/haar ambassadeurscode twee maal in te voeren bij uw betaling.
Eén maal in het kortingenveld. 
Eén maal in het opmerkingenveld inclusief zijn/haar naam.

Vriendelijk dank voor uw medewerking en welkom als Ambassadeur van Aangenamer Leven. Wij hopen en vertrouwen dat u ook zult gaan genieten van wat Aangenamer Leven biedt.

Ambassadeur Aangenamer Leven.

Waar betaalt u eigenlijk voor en wat zijn uw rechten.
- Coöperatie Aangenamer Leven bestaat uit maximaal 5.000 certificaathouders
- Deze certificaathouders noemen we ambassadeurs.
- Van de financiële winst van de coöperatie gaat ieder boekjaar 35% naar Stichting Aangenamer Leven  
- De ambassadeurs verdelen aan het eind van ieder boekjaar de resterende 65% van de gerealiseerde winst.
- Deze 65% wordt gelijkelijk verdeeld door het aantal uitgegeven certificaten.
- Ieder uitgegeven certificaat geeft recht op het hetzelfde bedrag.

Ambassadeur
Winstcertificaathouder van Aangenamer Leven bent u dus al voor éénmalig € 500,- en € 250,- lidmaatschap per jaar.
Over het jaar 2020 is geen contributie/lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Ieder jaar dat u uw contributie/lidmaatschap voldoet ontvangt u een extra winstcertificaat.
Deze contributie wordt voldaan in het eerste kwartaal van het betreffende jaar.
Mocht u uw lidmaatschap niet meer (willen) betalen dan ontvangt u tot twee maal toe een herinnering.
Indien u uw contributie/lidmaatschapsbetaling niet op of voor 30 juni van het betreffende jaar volledig heeft voldaan, of tot overeenstemming bent gekomen met het bestuur aangaande een regeling, dan stopt automatisch uw ambassadeurschap en vervallen de daarbij behorende rechten.         


Senior Ambassadeur

Op het moment dat u 10 winstcertificaten heeft verzameld bent u Senior Ambassadeur.
U geniet van wat meer privileges en betaalt, net als een ieder ander, nog steeds slechts € 250,- jaarlijkse contributie/lidmaatschap.
Ook daarvoor ontvangt u jaarlijks dan een extra winstcertificaat.