- De vraag die we ons allemaal weleens stellen en o zo vaak niet echt beantwoorden -

Home » Ambassadeur Aangenamer Leven 250

Ambassadeur Aangenamer Leven 250

€ 250,00

Het winstcertificaat
Om winstcertificaathouder en ambassadeur te worden van Aangenamer Leven betaalt u een eenmalige entreebijdrage van € 250,- Hiervoor ontvangt u één winstcertificaat.

Lidmaatschap per jaar
Het jaarlijks lijdmaatschap bedraagt € 250,- ongeacht het aantal certificaten dat u bezit. Voor 2020 zijn ambassadeurs vrijgesteld van lidmaatschapsbijdrage. In de nakomende jaren dient het lidmaatschap in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar te worden voldaan.

EXTRA CHECK.
Ambassadeur worden van Aangenamer Leven kan uitsluitend via aanbeveling door een bestaande Aangenamer Leven Ambassadeur. Wij verzoeken u vriendelijk om zijn/haar code 2 maal in te voeren bij uw betaling. 1 maal in het kortingenveld en 1 maal in het opmerkingenveld inclusief zijn/haar naam. Vriendelijk dank voor uw medewerking en welkom. Wij hopen dat u ook zult gaan genieten van Aangenamer Leven. 

Ambassadeur Aangenamer Leven worden.
Waar betaalt u eigenlijk voor en wat zijn uw rechten.
- Coöperatie Aangenamer Leven bestaat uit maximaal 5.000 certificaathouders
- Deze certificaathouders noemen we ambassadeurs.
- Van de financiële winst van de coöperatie gaat ieder boekjaar 35% naar Stichting Aangenamer Leven  
- De ambassadeurs verdelen aan het eind van ieder boekjaar de resterende 65% van de gerealiseerde winst.
- Deze 65% wordt gelijkelijk verdeeld door het aantal uitgegeven certificaten.
- Ieder uitgegeven certificaat geeft recht op het hetzelfde bedrag.

Ambassadeur
Winstcertificaathouder van Aangenamer Leven bent u dus al voor éénmalig € 500,- en € 250,- lidmaatschap per jaar.
Over het jaar 2020 is geen contributie/lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Ieder jaar dat u uw contributie/lidmaatschap voldoet ontvangt u een extra winstcertificaat.
Deze contributie wordt voldaan in het eerste kwartaal van het betreffende jaar.
Mocht u uw lidmaatschap niet meer (willen) betalen dan ontvangt u tot twee maal toe een herinnering.
Indien u uw contributie/lidmaatschapsbetaling niet op of voor 30 juni van het betreffende jaar volledig heeft voldaan, of tot overeenstemming bent gekomen met het bestuur aangaande een regeling, dan stopt automatisch uw ambassadeurschap en vervallen de daarbij behorende rechten.         

Senior Ambassadeur
Op het moment dat u 5 winstcertificaten heeft verzameld bent u Senior Ambassadeur.
U geniet van wat meer privileges en betaalt, net als een ieder ander, nog steeds slechts € 250,- jaarlijkse contributie/lidmaatschap.
Ook daarvoor ontvangt u jaarlijks dan een extra winstcertificaat.

Premium Ambassadeur
Ambassadeurs en investeerders die ons direct of na verloop van tijd met de aankoop van 10 winstcertificaten steunen zijn Premium Ambassadeur. 
Zij hebben dezelfde rechten als de senior's, betalen ook slechts € 250,- per persoon per jaar aan lidmaatschap en ontvangen daarvoor hun extra winstcertificaat.

Member Ambassadors Club
Bij directe aankoop van 20 winstcertificaten of meer (minimaal € 5.000) of bij het behalen van deze 20 certificaten wordt u, als u dat wenst, opgenomen in de Ambassadors Club. U heeft dezelfde rechten en plichten als ieder ander ambassadeur, doch steunt ons extra om het bedrijf en gedachtegoed Aangenamer Leven beter en sneller in de markt te zetten. Met 20 certificaten (of meer) heeft u uiteraard ook recht op 20 maal winstuitkering. 

Investeringen van € 500.- tot € 1.000.000,- of meer.
Het is niet voor niets dat niet iedereen zomaar ambassadeur kan worden. We willen graag mensen die staan voor het gedachtegoed.
Vandaar dat we werken op aanbeveling. Op het moment dat u door één van onze ambassadeurs bent aanbevolen bent u welkom.
Met mogelijk ambassadeurs die een hoger bedrag dan € 5.000 willen investeren wordt door het bestuur van de coöperatie eerst een gesprek aangegaan met de betreffende investeerder. Coöperatie Aangenamer Leven omarmt graag uitstekende initiatieven en geldelijke steun, maar wil altijd wel eerst met de -grotere- investeerder bespreken of zij het gedachtegoed volledig omarmen en of de investeringsgelden van een zuiver gehalte zijn. Als we daarin twijfelen zullen we het verzoek en de mogelijkheid afwijzen.
Op het moment dat we de overtuiging hebben dat u voor ons,  de ambassadeurs, ons gedachtegoed en onze leden en partners toegevoegde waarde heeft, dan heten we u natuurlijk heel graag welkom. Met 5.000 ambassadeurs die begrijpen wat Aangenamer Leven doet kunnen we de wereld dat bieden wat we zelf ook graag ervaren en ontvangen. Het beste van het beste en de hoogste (levens)kwaliteit.