Samen zorgen voor welzijn  
van, met en voor elkaar