6 april 2020

Geluidsbestand laten uittypen door mij?

 

Een vergadering, interview, notulen, overleg, (zakelijk) gesprek of scriptie! 
Het geluidsbestand ligt wellicht al bij u klaar.
Nu nog door een goeie, vertrouwde partij laten transcriberen.
Dan bent u bij mij echt aan het juiste adres.
Mijn naam is Enny, 58 jaar, taalfanaat en gedreven transcribent.
Reeds vanaf 1982 verzorg ik met regelmaat de notulen van vergaderingen van bedrijven en instanties.
Vanaf juni 2016 heb ik dit als betaalde hobby voortgezet en sindsdien heb 1785, vaak heel vertrouwelijke, geluidsbestanden, naar wens van de klant verzorgd.
Ik deed en doe dit graag en met volledige toewijding.

Waarom juist door mij uit laten typen?

 

Een vreemde hobby misschien, maar toch.

Natuurlijk zijn er voldoende andere mensen en mogelijkheden die u kunnen helpen uw geluidsopnames te laten vastleggen in geschreven tekst. Toch hoop ik dat u aan mij denkt als u een bestand uitgewerkt wil hebben. De combinatie van liefde voor taal, ervaring als griffie-medewerkster, notuliste en secretaresse maakte dat ik me in 2016 heb aangemeld om gesproken interviews, scripties, vergaderingen, redevoeringen en overige gesprekken uit te gaan typen op -semi- betaalde basis. Ik deed dit altijd graag en altijd naast mijn secretariële werkzaamheden in loondienst.

 

Van de nood een deugd maken.

 • Door economische omstandigheden stopte dit jaar mijn loondienstwerkzaamheden. 
 • Mede door de ziekte van mijn man was mijn grote wens om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en toch mijn passie voor taal niet op te geven.
 • Gelukkig kon en kan dit.
 • Ik kan nu extra aandacht geven aan taal en volledig de focus leggen op het uitwerken van gesproken tekst in transcripties.
 • Mijn hobby is nu mijn beroep. 
 • In eerste instantie voerde ik mijn werkzaamheden uit via tussenkomst van een bemiddelingsbedrijf die opdrachten van derden aanneemt en verdeelt over diverse mensen zoals ik.
 • Ik kon mijn werkzaamheden hobbymatig en semi-professioneel voortzetten.
 • Door het wegvallen van mijn inkomen en ook de ziekte van mijn man is de tijd voor ons nu anders geworden. 
 • Omdat de inkomsten via tussenkomst van het bemiddelingsbedrijf, waar ik overigens met heel veel plezier voor heb gewerkt, niet toereikend zijn om een solide basisinkomen te bouwen, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om op mijn 58e zelf mijn onderneming op te zetten.
 • Hoe ik de mensen van het bemiddelingsbedrijf het ook gun, om tot een acceptabel uurloon als kostwinner te komen moet ik zoveel mogelijk bemiddelingsvergoedingen of andere kosten vermijden.
 • Door nu rechtstreeks voor u als klant te werken kan ik een iets lager tarief aanbieden en er zelf iets meer aan overhouden.

Niemand kan u de garantie geven dat ik altijd de beste van de beste ben.
Ik kan u wel garanderen dat ik altijd mijn uiterste best zal doen de beste van de beste voor u te zijn.

Hoe werkt het?

 • U uploadt het audiobestand via onderstaand formulier
 • Wij sturen u ter controle een opdrachtbevestiging.
 • U bevestigd uw opdracht.
 • Wij gaan aan de slag, verzorgen voor u het gewenste document en zenden het naar het gewenste mailadres.    

Wat kost het?

 • 1 spreker € 1,00 per minuut
 • 2 - 4 sprekers € 1,25 per minuut
 • 5 - 8 sprekers € 1,50 per minuut
 • 9 sprekers of meer op aanvraag.  

* standaard tarieven woordelijke uitwerking binnen 5 werkdagen.

Meer dan 1785 vergaderingen, interviews en dialogen gingen u sinds juni 2016 voor.

Op dit moment  - 6 april 2020 - kan ik terug kijken op 1785 opdrachten die ik voor gemeentes, organisaties, provicies, studenten, bedrijven en particulieren heb mogen en kunnen uitwerken. Ik vond en vindt dit heerlijk om te doen. Gezien het feit dat deze werkzaaamheden nu mijn (onze) hoofdinkomsten zijn, ben ik me er, nog meer dan ik al gewend was, terdege van bewust dat, om opdrachten te kunnen en mogen blijven ontvangen, het leveren van topkwaliteit noodzakelijk is. Die topkwaliteit wil ik u dan ook graag bieden zodat u meer dan tevreden bent en ik nu en in de toekomst nog veel mag transcriberen. 

Geheimhouding.

De informatie die we door u aangeleverd wordt kan zeer confidentieel zijn. Zo wordt daar ook altijd mee omgegaan. De bestanden die u aanlevert worden dan ook uitsluitend door mij gehoord en volledig vertrouwelijk behandeld. Mocht het zijn dat er -te-veel opdrachten zijn waardoor ik assistentie moet vragen en in moet schakelen, dan zal ik u daarvoor altijd eerst toestemming vragen en ontvangt u alle gegevens van de betreffende persoon die uw bestand dan uitwerkt. 

Heeft u vooraf nog vragen of opmerkingen? Stuur svp een mail naar info@aangenamerwerken.nl of app naar 0610723883 en ik antwoord zo snel mogelijk. Voor insturen van uw opdracht kunt u bijgaand formulier gebruiken. 

Ja, Ik wil graag mijn bestand uit laten typen.