Taboeret 331 Hoog.

€ 154,88

Taboeret 331 Hoog.

€ 154,88

Taboeret model 331 hoog PU zwart, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Ringmechaniek
PU zit rond zwart.