Taboeret 335 Hoog.

€ 171,82

Taboeret 335 Hoog.

€ 171,82

Taboeret model 335 hoog PVC, Nylon.

 

 


Glijdoppen
Nylon base TKA 295
Hoge zwarte gaslift TKA 295
Voetring
Ringmechaniek
Ronde zit PVC.