1
Gedachtegoed

2
Bestuur en bestuursadviseurs

3
De derde laag is volledig van de Ambassadeurs

4
In de vierde laag bevinden zich de werkmaatschappijen en partners

  1. Geen raad van commissarissen of groot aandeelhouders, maar het gedachtegoed van de leden is het hoogste orgaan binnen de bedrijfsstructuur van Aangenamer Leven. Het gedachtegoed is mensen en dieren in nood, of levensvreugde verminderende situaties, onvoorwaardelijke hulp te bieden en te steunen opdat de wereld (nog) beter leert omgaan met de waarde die delen van kennis en rijkdom brengt. (uitgebreide omschrijving van het gedachtegoed is te vinden in onze statuten).

  2. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 personen plus 2 adviseurs en kan wisselend van samenstelling zijn. De bestuursadviseurs is een groep van vaste en losse adviseurs die het dagelijks bestuur bijstaan en adviseren bij het nemen van een besluit. De bestuursadviseurs zijn Ambassadeurs van Aangenamer Leven en/of worden door het bestuur ingehuurd om - met het juiste advies in handen - beslissingen te nemen.

  3. De ambassadeurs, het woord zegt het al, zijn DE vertegenwoordigers die het gedachtegoed van Aangenamer Leven en al haar werkmaatschappijen en partners over en voor het voetlicht brengen. Zij zijn de oren en ogen van zowel het gedachtegoed als het bestuur als de werkmaatschappijen en partners van Aangenamer Leven. De ambassadeurs zijn de vertolkers van de mogelijkheden en uithangbord van en voor de totale organisatie.

  4. De werkmaatschappijen en partners vormen (het belangrijkste) fundament, inkomstenbron en ontwikkeling van en voor de totale organisatie. Werkmaatschappijen kunnen volledig of gedeeltelijk eigendom zijn van Aangenamer Leven, maar zijn ook regelmatig separaat en zelfstandig werkende organisaties of ondernemingen die samenwerken met- of in opdracht van Aangenamer Leven.     

        

De Boom

De organisatie cq het gedachtegoed van Aangenamer Leven richt zich niet op het maken van geldelijke winst, maar juist op het verdelen van de winst aan hen die waar het leven even wat minder vriendelijk is.

Een boom met duizenden takken en bladeren die allemaal verschillend van vorm kunnen zijn, maar ook allemaal vanuit hetzelfde gewortelde principe werken en beschutting en zuurstof bieden in ieder jaargetijde.   

De Richting

Het dagelijks bestuur en vaste bestuursadviseurs van de organisatie bestaat uit 5 personen. Arno van Veen, Adri Koorevaar en Max Koogje vormen het dagelijks bestuur en Martin van der Vliet & Frank van Straalen behoren tot de groep vaste bestuursadviseurs. 

Zowel het dagelijks bestuur als de vaste bestuursadviseurs zijn eveneens Ambassadeur van Aangenamer Leven. Het dagelijks bestuur neemt, daar waar mogelijk, al haar besluiten in overleg en op advies van de bestuursadviseurs van de Ambassadeurs.    

Het Podium

Zonder het geloof, overtuiging en presentatie van de Ambassadeurs zou het gedachtegoed van Aangenamer Leven sterven in schoonheid.

De ambassadeurs zijn DE stuwende kracht achter Aangenamer Leven. Ze geloven allemaal één en hetzelfde doel. Aangenamer Leven voor alles wat bloeit en groeit. Ze vormen voor de organisatie dat prachtig en krachtig groot geheel.

Zonder de Ambassadeurs van Aangenamer Leven zouden veel mensen en dieren Aangenamer Leven ontberen.  

De Werkpaarden

Zonder hulp en hard werken van en door onze partners zouden we geen inkomen hebben en kunnen verdelen onder de mensen en dieren die we steunen.

De partners in onze organisatie zijn de hard werkende ondernemers en kartrekkers die een mooi en groot gedeelte van hun winsten afstaan aan de organisatie en gedachtegoed van Aangenamer Leven steunen en omarmen.

Ondernemers en ondernemingen die het verdienen om steun en aandacht van ons te krijgen en zich op meer richten dan eigen belang.     

Pilaren waarmee en waarop wij bouwen 

Aangenamer Wonen

Aangenamer Werken

Aangenamer Welzijn

Naast de volledig eigen en/of gedeeltelijk eigen ondernemingen ontvangt Aangenamer Leven ook steun door onafhankelijk partners.

Mede door hun steun kunnen we blijven ontwikkelen en blijven groeien in het delen van het gedachtegoed.