Aspirant Lid

Leiders van de toekomst zijn de studenten van vandaag

Wie zich aansluit als aspirant lid investeert in de toekomst. U helpt als aspirant lid met uw bijdrage de leerlingen van nu te laten groeien tot de meesters van de toekomst. Mogelijk zijn deze leerlingen van nu  stuk voor stuk de kleine, middelgrote en hele grote toekomstige ondernemers en ondernemingen waar u, als toekomstig Ambassadeur, een winstaandeel in neemt en krijgt. 

1
Wat krijgt U als Aspirant Lid

2
Wat kost het

3
Wat steunt U

 1. Drie maanden volledig inzicht in alle ontwikkelingen die onder Aangenamer Leven worden ontwikkeld

 2. Gratis toetreding tot ConceptmanagerS

 3. Gratis Masterclass Bitcoin *

 4. Voucher toetreden Aspirant Ambassadeur 

Eenmalig

€ 33,-

 1. De doorontwikkeling van lopende concepten die met en via Aangenamer Leven op de markt gebracht zijn en worden


Meer weten over uw investering

 • Aangenamer Leven is opdrachtgever van projecten (concepten noemen we dat) die uitstekende ideeën van mensen omzetten in daadwerkelijk rendement. 

 • Door uw bijdrage kunnen we de concepten -nog- professioneler aanpakken en ontwikkelen.

 • Bij het op de markt brengen van een nieuw concept of product worden zowel het gedachtegoed Aangenamer Leven als Aspirant Ambassadeurs en Ambassadeurs van Aangenamer Leven eigenaar van dit concept. 

 • Aangenamer Leven kiest bewust voor wereldwijd maximaal 100.000 kleine investeerders/sympathisanten in de Aspirant Ambassadeursgroep en maximaal 100.000 Ambassadeurs

 • Aspirant Ambassadeurs betalen eenmalig € 100,- en jaarlijks € 33,- voor hun lidmaatschap. 

 • Ambassadeurs betalen, na screening, eenmalig € 1.000 en jaarlijks € 100,- voor hun lidmaatschap.

 • Zowel Aspiranten als Ambassadeurs delen in alle winsten van de huidige -toekomstige- ondernemingen en inkomsten.    


Wat brengt het op

 • Naast het aanbod zoals bij #1 omschreven (aanbod Bitcoin Masterclass twv € 1.340 is tijdelijk), kunnen en mogen Aspirant Leden hun Voucher na 3 maanden inwisselen voor Aspirant Ambassadeurschap. U betaalt dan geen € 100,- eenmalige bijdrage, maar slechts de jaarlijkse bijdrage/contributie voor het Aspirant Ambassadeurschap lidmaatschap. 

 • Vanaf dat moment bent u officieel Aspirant Ambassadeur Aangenamer Leven

 • Na 1 jaar (of wanneer u door uitzonderlijke prestaties wordt gevraagd) kunt u de aanvraag voor volledig Ambassadeurschap indienen. 

 • Alle mensen die zijn gestart als Aspirant Lid, daarna doorgegroeid zijn Aspirant Adviseur, kunnen hier hun Voucher nogmaals gebruiken. Bij toetreding tot het volledig Ambassadeurschap betaalt u dan niet de éénmalige € 1.000, maar slechts een gedeelte daarvan. Dit kan in bepaalde omstandigheden zelf geheel gratis (indien u wordt gevraagd en/of opmerkelijke toegevoegde waarde heeft geleverd aan de ontwikkeling van Aangenamer Leven en/of één of meerdere van diens concepten.) De jaarlijkse bijdrage blijft € 100,- per jaar en u kunt/mag zich vanaf dat moment Ambassadeur Aangenamer Leven noemen.  


Garantie

 • We kunnen U geen enkele garantie bieden dat projecten of concepten zullen slagen. (kijk wat de corona-crisis bijvoorbeeld voor impact heeft op diverse ontwikkelingen).

 • We kunnen u wel garanderen dat we een groep van -juiste- mensen hebben die zich voor de volle 100% inzetten om de concepten en ideeën op de juiste manier door te ontwikkelen.


Kijk het eerst aan

 • Net als wat we u bij de (tijdelijke) Bitcoin Masterclass leren, is ons advies: "Ga werken met WEINIG geld en VEEL kennis" Dus niet andersom: "Ga werken met VEEL geld en WEINIG kennis." Investeer daarom slechts die € 33,- in het initiatief en kijk het eens drie maanden aan. Uw winst kan heel hoog zijn en uw verlies maximaal € 33,- 


Wat nu

 • U heeft interesse om deel te nemen en Aspirant Lid te worden voor 3 maanden en wilt u aanmelden en betalen.

 • Dat kan, maar we hopen en vertrouwen dat u begrijpt dat we niet iedereen kunnen en willen toelaten en "redelijk" strenge toelatingseisen hanteren.  

 • Om zeker te zijn dat u aanbevolen bent door één van onze Ambassadeurs verzoeken we u dan een App te sturen naar:

  0610-723883, of een mail naar info@aangenamerleven.nl. Vermeld svp duidelijk de naam van deze Ambassadeur en wij checken of hij of zij u werkelijk heeft aanbevolen. Indien goed bevonden ontvangt u een betalingsverzoek van € 33,- en bent u, na betaling, vanaf dat moment Aspirant Lid. 

 • Heeft u geen naam of bent u niet aanbevolen door één van onze Ambassadeurs, dan kunt u een mail of app sturen naar één van bovenstaande adressen en daarin aangeven dat u meer informatie wenst cq toe zou willen treden. We nemen dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.  


Wat wel en wat niet

 • Aangenamer Leven is volledig onafhankelijk en werkt vanuit een "pantheneon" gedachtegoed. Een koepel van bescherming gesteund door krachtige zuilen.

 • Aangenamer Leven biedt plaats aan alles en iedereen, ongeacht huidskleur, leeftijd, ras, geloof of levensovertuiging en derhalve `gewijd aan alle goden`.

 • Aangenamer Leven steunt geen producten of diensten die kwetsend of discriminerend of agressief tegen anderen zijn.

 • Aangenamer Leven biedt ondernemende geesten de mogelijkheden zichzelf of andere initiatieven te versterken.

 • Aangenamer Leven biedt "kleine" investeerders mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan en mee te profiteren van de grote diversiteit van concepten. 

 • Aangenamer Leven zet zich in voor "werkelijke" rijkdom en levensvreugde van mens en dier.